Skip to content

Trainingsacteren

‘De trainingsacteur is slechts het instrument. Het is de trainee die het uiteindelijk zelf doet’

trainingsacteren Marco Koot

Ik ben niet alleen een acteur in hart en nieren, maar ook een trainingsacteur die zichzelf ziet als het instrument voor de trainee.

Mijn doel is om een veilige en open sfeer te creëren, waar de trainee zich in kan bevinden en waar deze centraal staat.

Tevens is mijn doel te streven naar het resultaat die de trainee wil behalen voor zichzelf.

Daarnaast is trainingsacteren bewegen tussen realiteit en fictie.

Een realistisch spel in een fictieve setting met als doel:

  • het vergroten van de impact van de training die wordt aangeboden.
  • een optimaal meetmoment in het assessment dat wordt afgenomen.

Als trainingsacteur vraag ik mijn rol uit bij de deelnemer. Met welk gedrag wil hij/zij oefenen?

In assessments zet ik de rol neer, waarmee men wil dat de kandidaat geconfronteerd wordt. Met alle ingrediënten die worden gewenst.

Door deze rollen feilloos neer te zetten, weerspiegelen de reacties en emoties die loskomen 100% de realiteit.

Naast het 1 op 1 rollenspel, maak ik gebruik van andere werkvormen als daar om gevraagd wordt. Interactief theater waar het publiek instuurt? Ik denk graag mee ten behoeve van het te behalen doel.

Ik ben te boeken als trainingsacteur op www.trainingsacteurgezocht.nl

trainingsacteren Marco Koot